Chính sách bảo mật

Chủ động thay đổi mật khẩu + mail (fb.com/hacked dòng 2) tự bảo quản acc đã mua, không bảo hành về sau