Quy trình đăng nhập và đổi thông tin VIA - Clone an toàn hạn chế khóa tài khoản

Bài viết sau mình sẽ chia sẻ cho cách bạn cách phân biệt định dạng tài khoản Facebook, cách đăng nhập kèm video hướng dẫn, cách mở khoá 282 và 956 

 

I. CÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN FACEBOOK SAU KHI MUA TRÊN Sell VIA Việt

1. Cách Đọc Định Dạng Nick Facebook

  • Định dạng nick facebook sẽ là: Uid|mật khẩu|mã bảo mật 2fa|email|mật khẩu email.
  • Lấy ví dụ một tài khoản có định dạng như thế này: 100065355999999|sellviaviet|3VFUIGQAQBDE2G4SDH6XD6JU3XE3XWYV|cathydsdsana70d@hotmail.com|y0dsdsWk647po|cathydsdsana70d@getnada.com||c_user=100065355999999
  • Giải thích như sau: 100068259999999 là UID = tên đăng nhập|sellviaviet là mật khẩu|2FA3VFUIGQAQBDE2G4SDH6XD6JU3XE3XWYV |mail: cathyjeana70d@hotmail.com|mật khẩu mail: y0xWk647po|mail khôi phục:cathydsdsana70d@getnada.com(mail khôi phục luôn trùng trước @hotmail.com nên sẽ có thể không được gửi kèm)|Cookies: c_user=100065355999999 Cookie dùng để login và khá là dài mình viết đoạn đầu cho bạn dễ nhìn ra. Cách login bằng cookie nếu báo sai pass cho clone.
  • Mỗi thông tin sẽ phân biệt với nhau bằng dấu | khi dùng bạn sẽ nhìn kĩ, copy cho chuẩn.
  • Mật khẩu 2FA lấy tại trang 2fa.live . Bạn có thể xem video sau để biết cách lấy mã . Đối với nick ko có 2FA báo sai pass bạn có thể login bằng cookiesVideo hướng dẫn cài và login facebook bằng cookies

Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng mạng Wifi - LAN để login. Phải Fake IP + Làm sạch thiết bị mỗi lần login tài khoản mới ( Fake ip bằng các app miễn phí, thuê proxy, bật tắt chế độ máy bay để đổi IP cho mạng 4G,... Làm sạch thiết bị bằng cách xoá App tải lại hoặc reset thiết bị)

Lưu ý : Ae mua VIA về change pass Fb + logout thiết bị + đổi pass hotmail + xóa mail getnada nếu có - nên change sau 24-48h ngâm ở thiết bị của bạn. ( Không được đổi mail đối với via đã cp mail )

  • Đăng xuất thiết bị cũ 
  • Nick vừa mua về đổi 2 mục trên là ok để bảo mật tài khoản của bạn và sẽ không bị mất checkpoint về mail, như vậy là hoàn tất
  • Cách thứ 2 là change qua link fb.com/hacked dòng 2 ( nhưng sẽ bị mất checkpoint mail )


- Không được ấn quên pass bằng mail sẽ làm mất chức năng checkpoint về mail ! - Từ chối bảo hành

- Khi đã đăng nhập hotmail của via bằng trình duyệt nhớ thêm mail khôi phục trách bị khóa hotmail

2. ​​​​​​Hướng dẫn đăng nhập :

1. Luôn đổi IP mỗi lần Login bằng Các ứng dụng đổi IP, DCOM 4G hoặc phát 4G từ điện thoại Bật / tắt chế độ máy bay để đổi IP mỗi lần login. ( không nên sử dụng mạng WIFI - LAN Nhà để đăng nhập ).

2. Bạn cần tạo 1 PROFILE cá nhân CHORME mới, vào https://mbasic.facebook.com để đăng nhập ( dùng giao diện này sẽ không bị checkpoint )

3. VIA mua về có thể chạy quảng cáo luôn chỉ cần add thẻ ngân hàng vào tài khoản

4. Sau khi mua , muốn thay đổi thông tin tài khoản thì cần ngâm quen trình duyệt 3 ngày nếu đổi ngay sau khi mua sẽ bị Checkpoint tài khoản

Facebook đang update mọi người vui lòng đăng nhập bằng đường link => https://mbasic.facebook.com để tránh Checkpoint.

Video hướng dẫn đăng nhập facebook Link Xem
Video sử dụng mail khôi phục của hotmail Link Xem

II. Hướng dẫn mở khóa checkpoint
1. Hướng dẫn mở khóa checkpoint 956 ( có nút bắt đầu )

Với dạng này ACE chỉ cần đăng nhập vào facebook, bấm bắt đầu, chọn tùy chọn gửi mã code về mail, sau đó vào mail ( thường là hotmail ) qua link đăng nhập hotmail https://login.live.com/, lấy mã code trong thư vừa nhận quay về trang facebook nhập code vào là xong.

Nếu hotmail bị khoá thuê sđt mở khoá tại : https://viotp.com/Account/Register?referCode=66473

Lấy code mail khôi phục getnada tại https://www.easyme.pro/getnada hoặc https://inboxes.com/

Video hướng dẫnhttps://youtu.be/YBWEj1zQUec?si=xVirCv8CGtSZkkSN

2. Hướng dẫn mở khóa checkpoint 282 ( nhập số điện thoại )

Với dạng này ACE dùng số của mình hoặc thuê số điện thoại ở các web dịch vụ cho thuê sđt như https://viotp.com/Account/Register?referCode=66473 , sau khi nhập sdt ACE tải ảnh ở web https://sellviaviet.com/client/random-face up lên, sau 24-36 tiếng sẽ có kết quả

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình đăng nhập và đổi thông tin VIA - Clone an toàn hạn chế khóa tài khoản

Link thuê sim : https://viotp.com/Account/Register?referCode=66473

Link đăng nhập hotmail : https://login.live.com/

Link đăng nhập Mail TM : https://mail.tm/vi/

Video hướng dẫn đăng nhập facebook Link Xem
Video sử dụng mail khôi phục của hotmail Link Xem