Chính sách bảo mật

Chủ động thay đổi mật khẩu + mail (fb.com/hacked dòng 2) tự bảo quản acc đã mua, không bảo hành về sau

Đơn hàng tự xóa sau 30 ngày, vui lòng tải về máy cá nhân

Clone via chỉ bảo hành sai pass, ngoài ra không bảo hành bất cứ vấn đề gì

Clone via nên đăng nhập bằng chrome qua m.facebook.com để hạn chế checkpoint

Lấy code mail khôi phục getnada tại https://www.easyme.pro/getnada hoặc https://inboxes.com/

Tài khoản web sau 3 tháng không sử dụng sẽ bị xóa bất kể số dư

Hoàn tiền trong tài khoản web trừ phí 20% trên tổng số tiền hoàn trả

Test trước khi mua số lượng, không xử lí các vấn đề đổi trả, mua nhầm

Đặt mật khẩu đăng nhập web khó đoán để tránh bi kẻ xấu dò mật khẩu lấy dữ liệu đã mua